ایمیل

درباره ما

ما یک سازنده و پیمانکار ساختمانی معتبر ایرانی با حضور شرکتی مستقر در شهرهای یزد، اصفهان و تهران هستیم.
از زمان تأسیس اولیه خود در اکتبر 2006، ما بیش از 76 ساختمان را ساخته و/یا بازسازی کرده ایم.
از جمله امکانات متعدد مراقبت از سالمندان در سراسر کشور که توسط یک عملیات استثنایی پشتیبانی می شود
تیم و شبکه گسترده ای از پیمانکاران فرعی، فروشندگان و شرکای صنعتی.
اخیراً، ما شهرت خود را از طریق تمرکز نسبتاً خاص بر روی امکانات مراقبت‌های بهداشتی و فضاهای آموزشی مستحکم کرده‌ایم.
این تاکید منحصر به فرد بر ایجاد مزایای ملموس برای جامعه در هر پروژه یکی از منابع متعدد تمایز رقابتی برای شرکت ما است که متعهد به طراحی، توسعه و نوسازی ساختمان هایی است که الهام بخش، اتصال و در نهایت حفظ و حمایت از رفاه هستند.

fa_IRPersian